Poradnia Dziecięca KAJA | Trening Zastępowania Agresji TZA
16763
page-template-default,page,page-id-16763,page-child,parent-pageid-16451,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Strona główna -> Oferta ->Trening Zastępowania Agresji TZA

Trening Zastępowania Agresji TZA

Czym jest Trening Zastępowania Agresji TZA i do kogo jest skierowany?


Trening Zastępowania Agresji to cykl specjalistycznych zajęć grupowych dla dzieci młodzieży, pomiędzy 6. a 14. rokiem życia. Program treningu oparty jest o metodę Arnolda Goldsteina  ART ®.
 
Głównym celem TZA jest kształtowanie w dziecku w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, presją grupy, stresem, złością, gniewem (własnym lub czyimś). Podczas zajęć uposaża się dziecko w nowe zachowania, będące skutecznymi i alternatywnymi do zachowania agresywnego.

 
TZA to nie tylko zajęcia dla dzieci „agresywnych” (stosujących agresję słowną/fizyczną/psychiczną oraz przejawiających objawy autoagresji), ale polecane także dzieciom i nastolatkom z Zespołem Aspergera, autyzmemADHD i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Mogą pomóc również dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagującym lękiem oraz przejawiających trudności w radzeniu sobie z agresją innych.
 
Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech modułów:
  • Treningu Umiejętności Społecznych, obejmującego naukę umiejętności takich jak: reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.
  • Treningu Kontrolowania Złości (tzw. leczenie agresji i terapia gniewu) – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość. Trening radzenia sobie ze złością pozwala również Uczestnikowi odnaleźć najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie trudnych emocji i adaptacyjne radzenie sobie z agresją.
  • Wnioskowania Moralnego – moduł ten umożliwia pokazanie dziecku, jak dokonywać wyborów w sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych – bez okazywania przy tym gniewu w sposób nieadaptacyjny.
 
Uczestnicy treningu prowadzą również pomiar swoich osiągnięć – przyznają sobie punkty za poszczególne osiągnięcia, wynikające z ustalonych zasad oraz z samodzielnie dostrzeganych przez siebie sukcesów (jak np. zmiana myślenia na omawiany temat). Liczba punktów uzależniona jest od tego, jak ważne jest dla dziecka dane osiągnięcie, dzięki czemu trening ART dodatkowo pomaga kształtować mu adekwatną samoocenę.
 
Spotkania TZA odbywają się stacjonarnie, w wymiarze 60 minut w tygodniu, a prowadzone są przez dwóch cetryfikowanych trenerów.