Poradnia Dziecięca KAJA | Opieka Paliatywna w warunkach domowych
16660
page-template-default,page,page-id-16660,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

OPIEKA PALIATYWNA W WARUNKACH DOMOWYCH

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

 

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 2. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 3. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna
 4. leczenie innych objawów somatycznych;
 5. opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 6. rehabilitację;
 7. zapobieganie powikłaniom;
 8. badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym;
 9. ordynacja leków;
 10. bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne.

 

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

 1. przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 2. wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, nierokującej nadziei na wyleczenie.

 

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych są realizowane przy zachowaniu poniższych zasad:

 1. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza;
 2. porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;
 3. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę;
 4. wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;
 5. pozostały personel – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza.

 

Świadczenia w hospicjum domowym udzielane są zgodnie z następującymi zasadami:

 1. wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą, członkiem jego rodziny lub opiekunem;
 2. wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna – z zastosowaniem „Karty wizyt w domu chorego”,
 3. w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego, informacji o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby, udzielenia wizyty w domu, innych form opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasad jej prowadzenia.