Poradnia Dziecięca KAJA | TUS w Poradni Dziecięcej KAJA 22 719 53 55
17185
post-template-default,single,single-post,postid-17185,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

TUS w Poradni Dziecięcej KAJA 22 719 53 55


Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych Zajęcia w Poradni Dziecięcej KAJA 22 719 53 55

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych
zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w
grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i
kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

 

Drodzy Rodzice !
Jeśli zauważyliście u Waszego Dziecka :

1. Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
nieśmiałość i wycofanie,
2. Trudności w adaptacji do nowych sytuacji,

3. Impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,

4. Zachowania opozycyjne, buntownicze,

5. Nieumiejętność dostosowania się do zasad,

6. Uleganie niekorzystnym wpływom,

7. Problemy wychowawcze,

*zajęcia przeznaczone wnież dla dzieci z Zespołem
Aspergera, ADHD (dzieci w normie intelektualnej).

Zajęcia w Poradni Dziecięcej KAJA 22 719 53 55

Zapraszamy w czwartki od 1 września 2023