Poradnia Dziecięca KAJA | ZAPISY DO DR. JOANNY PĘSKIEJ 26.01.2018r. ; 09.02.2018r. ; 23.02.2018r ; 09.03.2018r. ; 23.03.2018r TELEFON 22 719 53 55
16866
post-template-default,single,single-post,postid-16866,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

ZAPISY DO DR. JOANNY PĘSKIEJ 26.01.2018r. ; 09.02.2018r. ; 23.02.2018r ; 09.03.2018r. ; 23.03.2018r TELEFON 22 719 53 55


ZAPISY DO DR. JOANNY PĘSKIEJ:

  • 26.01.2018r.   (Piątek)
  • 09.02.2018r.  (Piątek)
  • 23.02.2018r.  (Piątek)
  • 09.03.2018r. (Piątek)
  • 23.03.2018r. (Piątek)
Zapraszamy. Zapisy pod numerem 22 719 53 55

 

METODY OCENY SKUTECZNOŚCI REHABILITACJI

Ocena skuteczności leczenia odbywa się co 2-4 miesiace, podczas wizyt lekarskich i konsultacji specjalistycznych.

 

W ocenianiu skuteczności rehabilitacji pomocne są :
– szeroko rozumiane elementy badania lekarskiego,
– testy psychologiczne,
– testy pedagogiczne,
– testy logopedyczne diagnozujące poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej,
– różnorodne kwestionariusze, sprawdziany umiejętności, ankiety.

 

Podstawowe kryteria oceny skuteczności to:
– obserwacja i ocena kontroli motorycznej tj. motoryki dużej i małej, ułożenia, wzorców ruchowych, przetrwałych odruchów pierwotnych, stopnia opóźnienia ruchowego,
– ocena rozwoju umysłowego, socjalnego i mowy,
– ocena motoryki spontanicznej wg. monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej (autor Teodor Hellbrugge),
– ocena reakcji posturalnych, odruchowych (w tym odruchów prymitywnych) i ułożeniowych oraz prawidłowego rozwoju (elementy metody Vojty),
– obserwacja i ocena jakości wzorców posturalnych i motorycznych, napięcia posturalnego podczas aktywności spontanicznej z oceną wzorców ruchowych według Kong,
– ocena normalizacji napięcia mięśniowego w reakcji na ruch bierny, czynny, stan emocjonalny i stymulację sensoryczną,
– ocena koordynacji ruchowej, propriocepcji, prasksji, planowania ruchu i powiązanych z nimi zaburzeń psycho-społecznych (analiza zaburzeń Integracji Sensorycznej według Ayres),
– ocena zaburzeń posturalnych, siły mięśniowej i zakresu ruchu stawów,
– ocena adaptacji w środowisku i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych,
– ocena kompetencji i umiejętności szkolnych,
– ocena wzroku i słuchu z uwzględnieniem konsultacji specjalistycznych.